קורסים מקוונים

רישום משתלמים לסמסטר א' תשפ"ג נסגר
רישום סטודנטים הלומדים במכללה: אצל מזכירות החוג ולא דרך הקישור הנ"ל.
 
paragraph

 

מבוא לפסיכולוגיה - סמסטר א' | 1 ש"ש - 2 נ"ז 

יפתח גם בסמסטר ב' וגם בסמסטר קיץ

פסיכולוגיה התפתחותית - סמסטר א' + ב' | 2 ש"ש - 4 נ"ז

יפתח גם בסמסטר ב' וגם בסמסטר קיץ

פסיכופיזיולוגיה - סמסטר א' | 1 ש"ש - 2 נ"ז

יפתח גם בסמסטר ב' וגם בסמסטר קיץ

פסיכופתולוגיה - סמסטר א'  | 2 ש"ש - 4 נ"ז

יפתח גם בסמסטר ב' וגם בסמסטר קיץ

תיאוריות באישיות - סמסטר א'  | 1 ש"ש - 2 נ"ז

יפתח גם בסמסטר ב' וגם בסמסטר קיץ

שיטות מחקר - סמסטר א'  | 1 ש"ש - 2 נ"ז

יפתח גם בסמסטר ב'

סטטיסטיקה -

לא מתקיים בסמסטר א' ייפתח בסמסטר ב' וגם בסמסטר קיץ

 

מבוא לפסיכולוגיה – סמסטר א' 1 ש"ש – 2 נ"ז

מחיר 769 ₪ צמוד למדד
דרך הלימוד לימוד עצמי
חומר כתוב
חומר מצולם
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
תיאור הקורס יציג את הגישות השונות ומושגי היסוד בפסיכולוגיה, עם היבטים חינוכיים והתפתחותיים. הקורס מאפשר צמיחה אישית ע''י מרחב בחירה ניכר בתכנים, במשימה ובאופן הלמידה. הקורס יעסוק בנושאים: הגישה ההתנהגותית, הגישה ההתנהגותית חברתית, התפתחות קוגניטיבית, התפתחות רגשית ואישיותית, התפתחות חברתית, תהליכי עיבוד מידע: קשב, תפיסה, למידה, זיכרון וחשיבה התפתחות והשלכות להוראה וחינוך. מוטיבציה: מניעים ללימודים ולהישג: גישות שונות להבנת מניעים פסיכו-חברתיים. דרך הלימוד מגוונת וכוללת: קריאה, סרטונים, מצגות ודיונים בפורומים. תהליך הלמידה מתוקשב כולו מתקיים ברשת תוך שילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בלמידה. 

סטטיסטיקה – סמסטר א' 1 ש"ש – 2 נ"ז

מחיר 769 ₪ צמוד למדד
דרך הלימוד לימוד עצמי
חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
תיאור הקורס  עוסק בהקניית ידע תיאורטי ויישומי על מושגי היסוד בסטטיסטיקה . הקורס משלב ידע תיאורטי, יישומי ותרגול של כלל הנושאים הנלמדים. הקורס מותאם ללמידה עצמאית תוך הגשת מטלות ומבחן מסכם. 

פסיכולוגיה התפתחותית – סמסטר א' + ב' 2 ש"ש – 4 נ"ז

 

מחיר 1538 ₪ צמוד למדד
דרך הלימוד לימוד עצמי
חומר כתוב
חומר מצולם
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
תיאור הקורס יתמקד בהכרת תחום הפסיכולוגיה התפתחותית, הרחבת הידע וההבנה על התפתחות האדם על פי תיאוריות שונות וקישורם לעבודת המורה. הקורס יעסוק בנושאים: התפתחות החשיבה ע''פ פיאז'ה, התפתחות הזהות ע''פ אריקסון, אינטליגנציה ומדידתה, התפתחות חברתית ומוסרית, גיל ההתבגרות, התפתחות מושגית התפתחות רגשית, התפתחות שפתית, התפתחות קוגניטיבית ו שיטות מחקר. דרך הלימוד מגוונת וכוללת: קריאה, סרטונים, מצגות ודיונים בפורומים. תהליך הלמידה מתוקשב כולו מתקיים ברשת תוך שילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בלמידה. 

פסיכופיזיולוגיה – סמסטר א' 1 ש"ש – 2 נ"ז

מחיר 769 ₪ צמוד למדד
דרך הלימוד לימוד עצמי
חומר כתוב
חומר מצולם
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
תיאור פסיכופיזיולוגיה היא תחום מרתק במיוחד, ובקורס זה תמצאו נושאים שמעניינים כל אדם באשר הוא אדם.
הפסיכולוגיה עוסקת בתורת הנפש, אך כיום מבינים שלתופעות פסיכולוגיות רבות שיש בסיס ביולוגי. לכן כדי להבין את הפסיכולוגיה - חייבים להכיר את הבסיסי הביולוגי שלה.
פסיכופיזיולוגיה עוסקת בדיוק בתחום זה - היא מסבירה את הבסיס הביולוגי של ההתנהגות.
מנושאי הקורס : מבנה ותפקוד של מערכת העצבים, למידה וזיכרון, שפה ותקשורת, רגשות, הפרעות נפשיות ועוד.

פסיכופתולוגיה– סמסטר א'  2 ש"ש – 4 נ"ז

מחיר 1538 ₪ צמוד למדד
דרך הלימוד לימוד עצמי
חומר כתוב
חומר מצולם
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
תיאור הקורס נועד לאפשר לתלמידים להתוודע לעולם התוכן של הפסיכופתולוגיה. הוא מקנה היכרות בסיסית עם פתולוגיות נפשיות ומציג מודלים להבנת הפתולוגיה ודרכי הטיפול. הקורס עוסק, בין השאר, בהגדרה ובאבחנה של נורמליות ואבנורמליות, באסכולות שונות להבנת התחום והפרעות ספציפיות, כגון: הפרעות חרדה, הפרעות הסתגלות, הפרעות מצב רוח והפרעות אישיות. לתשומת לבכם: הקורס אינו מכשיר את הלומד לעסוק בפועל בטיפול נפשי, אלא רק לפתח רגישות לזיהוי התנהגויות חריגות, שאחריהן יש לעקוב ובמידת הצורך להפנות לאנשי מקצוע.

תיאוריות באישיות סמסטר א' 1 ש"ש – 2 נ"ז

 

מחיר 769 ₪ צמוד למדד
דרך הלימוד לימוד עצמי
חומר כתוב
חומר מצולם
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
תיאור הקורס יתמקד בבחינת המושג ''אישיות'' ויציע לו הסברים שונים על פי עולם התכנים הקשור בתיאוריות באישיות. הבנת ה''אישיות'' תספק לסטודנטים הארות בנוגע ללמידתם הם, ותעזור להם בהתיחסותם לתלמידיהם. הקורס מאפשר צמיחה אישית ע''י מרחב הבחירה בתכנים, במשימה ובאופן הלמידה.

שיטות מחקר סמסטר א' 1 ש"ש – 2 נ"ז

 

מחיר 769 ₪ צמוד למדד
דרך הלימוד לימוד עצמי
חומר כתוב
חומר מצולם
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
תיאור בקורס שיטות מחקר נלמד על משמעותו של המחקר המדעי, ועל ייחודו של המחקר המדעי בתחום החברה והחינוך.
הקורס מקנה ידע בסיסי בתחום שיטות המחקר- הכמותי והאיכותני, תוך עיון והכרות עם מחקרים מעניינים ועדכניים בתחום החינוך, שבוודאי יעניינו גם אתכם.    
הקורס אינו דורש ידע מוקדם. 

פרטים בטלפון 02-6750983 

או במייל tikshuv-jer@Michlalah.edu

מועד

תאריך עברי

תאריך לועזי

סמסטר א ז' חשוון - ט' שבט 1/11/22 - 31/1/23
מבחנים מועד א' כ"א שבט - ב' אדר 12/2/23 - 23/2/23
מבחנים מועד ב' יקבע בהמשך  
סמסטר ב   י"ט אדר – ד' תמוז 12/3/23  - 23/6/23
מבחנים מועד א' כ' תמוז - ב' אב 9/7/23 -20/7/23
מבחנים מועד ב  יקבע בהמשך  
סמסטר קיץ  כ' תמוז - ח' אלול 9/7/23 - 25/8/23

קורסים מקוונים תשפ"ב
לוח מבחנים סמסטר א+ב וסמסטר ב מועד ב

מועד ב - נשים

 

יום שלישי י' אלול 6/9

יום רביעי י"א אלול 7/9

18:00
בין הורים לילדים
אנגלית טרום בסיסי
פסיכולוגיה התפתחותית
אנגלית בסיסי
ביבליותרפיה בכיתה
ביבליותרפיה לגיה"ר
ישעיהו בעתות גאולה ומשבר
פסיכופתולוגיה
שיטות מחקר

18:00
מהות האבחונים
מבוא לפסיכולוגיה
תיאוריות באישיות
פסיכופיזיולוגיה
סטטיסטיקה
הורות לילדים
מלאכות שבת
אנגלית מתקדמים א

קורסים מקוונים תשפ"ב
לוח מבחנים סמסטר ב+קיץ וסמסטר קיץ

נשים | גברים

מועד ב - נשים

 

יום שני כ"ט תשרי 24/10

יום שני ו' חשוון 31/10

18:00
מהות האבחונים
אנגלית בסיסי
פסיכולוגיה התפתחותית
מבואות לנביאים ראשונים
פסיכולוגיה של גיל הנעורים
סטטיסטיקה
סדר הדורות
תיאוריות באישיות א
התמודדות עם דחיה חברתית
משפטי המלכים
 

18:00
מבוא לפסיכולוגיה
סוגיות בחינוך לגיה"ר
אנגלית מתקדמים א
פסיכולוגיה חיובית בגיה"ר
סוגיות חינוכיות בחומש בראשית
הורות לילדים
פסיכופיזיולוגיה
הבנת הזולת
אנגלית טרום בסיסי
פסיכופתולוגיה
 

 

גברים

שימו לב לשינוי!

מועד א - גברים

 

הסתיים

הסתיים

16:00
מהות האבחונים (8)
אנגלית טרום בסיסי (7)
נושאי יסוד בנביאים (30)
פסיכופיזיולוגיה (2)

18:00
פסיכולוגיה התפתחותית (66)

20:00
הורות לילדים (10)
תיאוריות באישיות א' (1)
אנגלית מתקדמים א' (18)
מיומנויות מחשב (26)
 

 

16:00
התמודדות עם דחיה (18)
מסורת – יסוד האמונה (31)
פסיכופתולוגיה (3)

18:00
אנגלית מתקדמים ב (32)
מבוא לפסיכולוגיה (41)

20:00
סטטיסטיקה (16)
מצוות בין אדם לחברו (37)
סוגיות חינוכיות בחומש בראשית (2)
שיקולים דידקטיים (10)
 

  1.  גמולי השתלמות מיועדים לעובדי הוראה בלבד.
  2. הקורסים אינם מיועדים למורים ברפורמת 'אופק חדש'.
    יוצאים מכלל זה – מורים בשבתון – בכפוף לאישור מפקח/ת על לימודים במסלול אישי.
  3. מורים ברפורמת 'עוז ותמורה' או ב'עולם ישן' – יוכלו לקבל גמולי השתלמות במסלול אישי לאחר אישור מפקח/ת
    הגשת האישור היא על האחריות האישית של המורה.

בכל מקרה: מתן גמולי השתלמות נתון לשיקולו של משרד החינוך בהתאם למעמד האישי של המורה.

תמיכה טכנית
אסנת אליאך
02-6750913
מזכירות היחידה ללימודים מקוונים
אריאלה רובין
02-6750983
מזכירות היחידה ללימודים מקוונים
זיסי גלנץ
073-2750638