קורסים מקוונים

הקורסים המקוונים נלמדים מהבית באמצעות מחשב וחיבור לאינטרנט.
אתרי הקורסים נמצאים במערכת הלמידה moodle ובהם חומרי לימוד
ומטלות לביצוע.
הלימוד מתקיים במתכונת א-סינכרונית (זמנים גמישים) תוך עמידה בזמני הגשת המטלות.
בכל קורס מתקיים מבחן סיום בקמפוס המכללה.

 

 

הרישום לסמסטר ב' תשפ"ד ייפתח במהלך חודש שבט, ינואר 2024

תאריך מדויק יתעדכן בהמשך בהתאם להחלטות פיקוד העורף ומצב הלחימה
 

 

 

paragraph

מבוא לפסיכולוגיה - 1 ש"ש = 2 נ"ז

מועד הקורס סמסטר א' | סמסטר ב' | סמסטר קיץ
דרך הלימוד לימוד עצמי
חומר כתוב
חומר מצולם
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
תיאור הקורס יציג את הגישות השונות ומושגי היסוד בפסיכולוגיה, עם היבטים חינוכיים והתפתחותיים. הקורס מאפשר צמיחה אישית ע''י מרחב בחירה ניכר בתכנים, במשימה ובאופן הלמידה. הקורס יעסוק בנושאים: הגישה ההתנהגותית, הגישה ההתנהגותית חברתית, התפתחות קוגניטיבית, התפתחות רגשית ואישיותית, התפתחות חברתית, תהליכי עיבוד מידע: קשב, תפיסה, למידה, זיכרון וחשיבה התפתחות והשלכות להוראה וחינוך. מוטיבציה: מניעים ללימודים ולהישג: גישות שונות להבנת מניעים פסיכו-חברתיים. דרך הלימוד מגוונת וכוללת: קריאה, סרטונים, מצגות ודיונים בפורומים. תהליך הלמידה מתוקשב כולו מתקיים ברשת תוך שילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בלמידה. 

 

 

סטטיסטיקה - 1 ש"ש = 2 נ"ז

מועד הקורס סמסטר ב' | סמסטר קיץ
דרך הלימוד לימוד עצמי
חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
תיאור הקורס  עוסק בהקניית ידע תיאורטי ויישומי על מושגי היסוד בסטטיסטיקה .
הקורס משלב ידע תיאורטי, יישומי ותרגול של כלל הנושאים הנלמדים. הקורס מותאם ללמידה עצמאית תוך הגשת מטלות ומבחן מסכם. 

 

 

פסיכולוגיה התפתחותית - 2 ש"ש = 4 נ"ז

מועד הקורס סמסטר א' + ב' | סמסטר ב' מרוכז | סמסטר קיץ מרוכז
דרך הלימוד לימוד עצמי
חומר כתוב
חומר מצולם
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
תיאור הקורס יתמקד בהכרת תחום הפסיכולוגיה התפתחותית, הרחבת הידע וההבנה על התפתחות האדם על פי תיאוריות שונות וקישורם לעבודת המורה.
הקורס יעסוק בנושאים: התפתחות החשיבה ע''פ פיאז'ה, התפתחות הזהות ע''פ אריקסון, אינטליגנציה ומדידתה, התפתחות חברתית ומוסרית, גיל ההתבגרות, התפתחות מושגית התפתחות רגשית, התפתחות שפתית, התפתחות קוגניטיבית ושיטות מחקר.
דרך הלימוד מגוונת וכוללת: קריאה, סרטונים, מצגות ודיונים בפורומים. תהליך הלמידה מתוקשב כולו מתקיים ברשת תוך שילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בלמידה. 

 

 

פסיכופיזיולוגיה - 1 ש"ש = 2 נ"ז

מועד הקורס סמסטר א' | סמסטר ב' | סמסטר קיץ
דרך הלימוד לימוד עצמי
חומר כתוב
חומר מצולם
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
תיאור פסיכופיזיולוגיה היא תחום מרתק במיוחד, ובקורס זה תמצאו נושאים שמעניינים כל אדם באשר הוא אדם.
הפסיכולוגיה עוסקת בתורת הנפש, אך כיום מבינים שלתופעות פסיכולוגיות רבות שיש בסיס ביולוגי. לכן כדי להבין את הפסיכולוגיה - חייבים להכיר את הבסיסי הביולוגי שלה.
פסיכופיזיולוגיה עוסקת בדיוק בתחום זה - היא מסבירה את הבסיס הביולוגי של ההתנהגות.
מנושאי הקורס : מבנה ותפקוד של מערכת העצבים, למידה וזיכרון, שפה ותקשורת, רגשות, הפרעות נפשיות ועוד.

 

 

פסיכופתולוגיה - 2 ש"ש = 4 נ"ז

מועד הקורס סמסטר א' | סמסטר ב' | סמסטר קיץ
דרך הלימוד לימוד עצמי
חומר כתוב
חומר מצולם
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
תיאור הקורס יתמקד בבחינת המושג ''אישיות'' ויציע לו הסברים שונים על פי עולם התכנים הקשור בתיאוריות באישיות. הבנת ה''אישיות'' תספק לסטודנטים הארות בנוגע ללמידתם הם, ותעזור להם בהתיחסותם לתלמידיהם. הקורס מאפשר צמיחה אישית ע''י מרחב הבחירה בתכנים, במשימה ובאופן הלמידה.

 

 

 

שיטות מחקר - 1 ש"ש = 2 נ"ז

מועד הקורס סמסטר א' | סמסטר ב'
דרך הלימוד לימוד עצמי
חומר כתוב
חומר מצולם
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
תיאור בקורס שיטות מחקר נלמד על משמעותו של המחקר המדעי, ועל ייחודו של המחקר המדעי בתחום החברה והחינוך. הקורס מקנה ידע בסיסי בתחום שיטות המחקר- הכמותי והאיכותני, תוך עיון והכרות עם מחקרים מעניינים ועדכניים בתחום החינוך, שבוודאי יעניינו גם אתכם.     הקורס אינו דורש ידע מוקדם. 

 

 

תיאוריות באישיות - 1 ש"ש = 2 נ"ז

מועד הקורס סמסטר א' | סמסטר ב' | סמסטר קיץ
דרך
הלימוד
לימוד עצמי
חומר כתוב
חומר מצולם
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
תיאור הקורס יתמקד בבחינת המושג ''אישיות'' ויציע לו הסברים שונים על פי עולם התכנים הקשור בתיאוריות באישיות.
הבנת ה''אישיות'' תספק לסטודנטים הארות בנוגע ללמידתם הם, ותעזור להם בהתיחסותם לתלמידיהם.
הקורס מאפשר צמיחה אישית ע''י מרחב הבחירה בתכנים, במשימה ובאופן הלמידה.

 

פרטים בטלפון 02-6750983 

או במייל tikshuv-jer@Michlalah.edu

מועד

תאריך עברי

תאריך לועזי

סמסטר א' ז' חשוון - ח' שבט 18/1/2024 – 22/10/2023
מבחנים מועד א' י"א שבט - ו' אדר א 15/2/2024 - 21/1/2024
מבחנים מועד ב'    
סמסטר ב' ט אדר א - י"ד סיוון 20/6/2024 – 18/2/2024
מבחנים מועד א'    
מבחנים מועד ב'     
סמסטר קיץ    

קורסים מקוונים תשפ"ג
לוח מבחנים סמסטר קיץ
נשים

 

מועד א - נשים

   

יום רביעי ו' אלול 23/8

יום שלישי י"ב אלול 29/8

יום שני כ"ה אלול 11/9

16:00
ישעיהו בעתות גאולה ומשבר 
פסיכופתולוגיה

18:00
פסיכולוגיה התפתחותית 
אנגלית מתקדמים א'
ואהבת לרעך כמוך

 

16:00
מבוא לפסיכולוגיה
מצוות בין אדם לחברו
הוראה מתקנת במתמטיקה
סוגיות בחינוך לגיה"ר

18:00
התמודדות עם דחיה חברתית
פסיכופיזיולוגיה

16:00
תיאוריות באישיות
אנגלית טרום בסיסי
מבואות לנביאים ראשונים

18:00
סטטיסטיקה
אנגלית בסיסי

 

 

מועד ב'

מועד ב - נשים

 

יום שלישי כ"ה תשרי 10/10

יום רביעי כ"ו תשרי 11/10

16:00
אנגלית מתקדמים א'
ואהבת לרעך כמוך
הוראה מתקנת במתמטיקה
פסיכופיזיולוגיה

18:00
ישעיהו בעתות גאולה ומשבר 
פסיכופתולוגיה
תיאוריות באישיות
אנגלית טרום בסיסי
אנגלית בסיסי

16:00
מבואות לנביאים ראשונים
פסיכולוגיה התפתחותית
סוגיות בחינוך לגיה"ר
סטטיסטיקה

18:00
מצוות בין אדם לחברו
מבוא לפסיכולוגיה
התמודדות עם דחיה חברתית 

 

קורסים מקוונים תשפ"ג
לוח מבחנים סמסטר קיץ 
גברים

מועד א - גברים

   

יום שלישי י"ט אלול 5/9

יום רביעי כ' אלול 6/9

יום ראשון כ"ד אלול 10/9

16:00
מבוא לפסיכולוגיה

18:00
פסיכולוגיה התפתחותית
אנגלית בסיסית

20:00
אנגלית מתקדמים ב'

18:00
תיאוריות באישיות
מסורת - יסוד האמונה

20:00
אנגלית מתקדמים א'
פסיכופתולוגיה

18:00
סטטיסטיקה

20:00
התמודדות עם דחיה חברתית
פסיכופיזיולוגיה

 

מועד ב'

מועד ב - גברים

 

יום שני א' חשוון 16/10

יום שלישי ב' חשוון 17/10

16:00
פסיכולוגיה התפתחותית 
מסורת - יסוד האמונה

18:00
אנגלית מתקדמים א' 
פסיכופתולוגיה 

20:00
סטטיסטיקה

16:00
אנגלית טרום בסיסי 
תיאוריות באישיות

18:00
מבוא לפסיכולוגיה 
אנגלית מתקדמים ב'
 

20:00
התמודדות עם דחיה חברתית 
פסיכופיזיולוגיה
 

  1.  גמולי השתלמות מיועדים לעובדי הוראה בלבד.
  2. הקורסים אינם מיועדים למורים ברפורמת 'אופק חדש'.
    יוצאים מכלל זה – מורים בשבתון – בכפוף לאישור מפקח/ת על לימודים במסלול אישי.
  3. מורים ברפורמת 'עוז ותמורה' או ב'עולם ישן' – יוכלו לקבל גמולי השתלמות במסלול אישי לאחר אישור מפקח/ת
    הגשת האישור היא על האחריות האישית של המורה.

בכל מקרה: מתן גמולי השתלמות נתון לשיקולו של משרד החינוך בהתאם למעמד האישי של המורה.

תמיכה טכנית
אסנת אליאך
02-6750913
מזכירות היחידה ללימודים מקוונים
אריאלה רובין
זיסי גלנץ
02-6750983
073-2750638

מתעניינים בלימודים?