קורסים מקוונים

מכללה ירושלים מציעה מגוון רחב מאד של קורסים מקוונים.

הקורסים נלמדים בלמידה עצמית, דרך אתר אינטרנט (חלק מהקורסים ניתן ללמוד גם באמצעות חוברות מודפסות).
הקורסים מגוונים הן בתחומי הדעת, הן בשיטות הלמידה, הן בהיקף השעות ובמידת הקושי.

הקורסים מיועדים לסטודנטים ולסטודנטיות מהמכללה, הלומדים לימודים סדירים או לימודי המשך. בנוסף, הקורסים פתוחים לקהל הרחב, למשתלמים, או למעוניינים בלימודים "לשמם".

הכניסה לאתרים תתאפשר לאחר אישור הרישום לקורס.

ניתן לקבל גמול השתלמות לעובדי הוראה רק לאחר קבלת אישור מפקח (קבלת אישור זה הוא באחריותו הבלעדית של המשתלם/ת). 
הקורסים אינם מוכרים ל"אופק חדש"!!!


מורים בשבתון במסגרת אופק חדש יכולים ללמוד קורסים לתואר במכללה רק אחרי שקיבלו אישור להשתלמות במסלול אישי.

paragraph

מבוא לפסיכולוגיה – סמסטר ב' 1 ש"ש – 2 נ"ז

מחיר 745 ₪ צמוד למדד
דרך הלימוד לימוד עצמי
חומר כתוב
חומר מצולם
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
תיאור הקורס יציג את הגישות השונות ומושגי היסוד בפסיכולוגיה, עם היבטים חינוכיים והתפתחותיים. הקורס מאפשר צמיחה אישית ע''י מרחב בחירה ניכר בתכנים, במשימה ובאופן הלמידה. הקורס יעסוק בנושאים: הגישה ההתנהגותית, הגישה ההתנהגותית חברתית, התפתחות קוגניטיבית, התפתחות רגשית ואישיותית, התפתחות חברתית, תהליכי עיבוד מידע: קשב, תפיסה, למידה, זיכרון וחשיבה התפתחות והשלכות להוראה וחינוך. מוטיבציה: מניעים ללימודים ולהישג: גישות שונות להבנת מניעים פסיכו-חברתיים. דרך הלימוד מגוונת וכוללת: קריאה, סרטונים, מצגות ודיונים בפורומים. תהליך הלמידה מתוקשב כולו מתקיים ברשת תוך שילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בלמידה. 


סטטיסטיקה – סמסטר ב' 1 ש"ש – 2 נ"ז

מחיר 745 ₪ צמוד למדד
דרך הלימוד לימוד עצמי
חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
תיאור הקורס  עוסק בהקניית ידע תיאורטי ויישומי על מושגי היסוד בסטטיסטיקה . הקורס משלב ידע תיאורטי, יישומי ותרגול של כלל הנושאים הנלמדים. הקורס מותאם ללמידה עצמאית תוך הגשת מטלות ומבחן מסכם. 


פסיכולוגיה התפתחותית – סמסטר ב' + קיץ 2 ש"ש – 4 נ"ז

מחיר 1490 ₪ צמוד למדד 
דרך הלימוד

לימוד עצמי
חומר כתוב
חומר מצולם
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום

תיאור הקורס יתמקד בהכרת תחום הפסיכולוגיה התפתחותית, הרחבת הידע וההבנה על התפתחות האדם על פי תיאוריות שונות וקישורם לעבודת המורה. הקורס יעסוק בנושאים: התפתחות החשיבה ע''פ פיאז'ה, התפתחות הזהות ע''פ אריקסון, אינטליגנציה ומדידתה, התפתחות חברתית ומוסרית, גיל ההתבגרות, התפתחות מושגית התפתחות רגשית, התפתחות שפתית, התפתחות קוגניטיבית ו שיטות מחקר. דרך הלימוד מגוונת וכוללת: קריאה, סרטונים, מצגות ודיונים בפורומים. תהליך הלמידה מתוקשב כולו מתקיים ברשת תוך שילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בלמידה. 


פסיכופיזיולוגיה – סמסטר ב' 1 ש"ש – 2 נ"ז

מחיר 745 ₪ צמוד למדד
דרך הלימוד

לימוד עצמי
חומר כתוב
צילומי וידאו
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום

תיאור הקורס נועד לאפשר לתלמידים להתוודע לעולם התוכן של הפסיכופתולוגיה. הוא מקנה היכרות בסיסית עם פתולוגיות נפשיות ומציג מודלים להבנת הפתולוגיה ודרכי הטיפול. הקורס עוסק, בין השאר, בהגדרה ובאבחנה של נורמליות ואבנורמליות, באסכולות שונות להבנת התחום והפרעות ספציפיות, כגון: הפרעות חרדה, הפרעות הסתגלות, הפרעות מצב רוח והפרעות אישיות.
מטרות הקורס
1. חשיפה למושגים המבחינים בין נורמלי לפתולוגי 
2. הכרת מודלים שונים המסבירים התפתחות הפרעות נפשיות
3. ידע בסיסי במגוון רחב של הפרעות


פסיכופתולוגיה– סמסטר ב'  2 ש"ש – 4 נ"ז

מחיר 1490 ₪ צמוד למדד
דרך הלימוד

לימוד עצמי
חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום

תיאור הקורס נועד לאפשר לתלמידים להתוודע לעולם התוכן של הפסיכופתולוגיה. הוא מקנה היכרות בסיסית עם פתולוגיות נפשיות ומציג מודלים להבנת הפתולוגיה ודרכי הטיפול. הקורס עוסק, בין השאר, בהגדרה ובאבחנה של נורמליות ואבנורמליות, באסכולות שונות להבנת התחום והפרעות ספציפיות, כגון: הפרעות חרדה, הפרעות הסתגלות, הפרעות מצב רוח והפרעות אישיות. לתשומת לבכם: הקורס אינו מכשיר את הלומד לעסוק בפועל בטיפול נפשי, אלא רק לפתח רגישות לזיהוי התנהגויות חריגות, שאחריהן יש לעקוב ובמידת הצורך להפנות לאנשי מקצוע


שיטות מחקר – סמסטר ב' 1 ש"ש – 2 נ"ז

מחיר 745 ₪ צמוד למדד
דרך הלימוד

לימוד עצמי
חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום

תיאור הקורס עוסק במבוא למחקר המדעי , ולמחקר המדעי בחינוך על מאפייניו הייחודים. הקורס מתמקד בשיטות מחקר המקובלות בחינוך- המחקר הכמותי, המחקר האיכותני והגישה המשלבת. הקורס משלב תיאוריות ופרקטיקה המתאימות לסטודנטים לתואר ראשון, הן מההיבט העיוני והן מההיבט היישומי.


תיאוריות באישיות א' סמסטר ב' 1 ש"ש – 2 נ"ז

מחיר 745 ₪ צמוד למדד
דרך הלימוד

לימוד עצמי
חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום

תיאור הקורס יתמקד בבחינת המושג ''אישיות'' ויציע לו הסברים שונים על פי עולם התכנים הקשור בתיאוריות באישיות. הבנת ה''אישיות'' תספק לסטודנטים הארות בנוגע ללמידתם הם, ותעזור להם בהתיחסותם לתלמידיהם. הקורס מאפשר צמיחה אישית ע''י מרחב הבחירה בתכנים, במשימה ובאופן הלמידה.

סטודנטים לתואר במכללה נרשמים בחוג או במחלקה שבה הם לומדים.

למשתלמים:

ההרשמה לקורסים סמסטר א' תשפ"ב הסתיימה!

ההרשמה לקורסים סמסטר ב' תשפ"ב 

לוח מבחנים סמסטר א קורסים מקוונים תשפ"ב

נשים

מועד א

 

יום שני ו' אדר א' 7/2/22

יום שני י"ג אדר א' 14/2/22

10:00
גאוגרפיה מקראית 
מבוא לפסיכולוגיה
התמודדות עם דחיה 

12:00
כשרות המאכלים 
אנגלית ליברמן 

14:00
פסיכופתולוגיה 
 

10:00
תיאוריות באישיות א' 

12:00
פסיכופיזיולוגיה 
הוראה מתקנת בחשבון 
שמואל ב' 
אנגלית מתקדמים א' גדליוביץ 

14:00
אנגלית טרום בסיסי בראון 

16:00
שיטות מחקר

 

מועד ב

 

יום שני א' אייר 2/5/22

יום שני ח' אייר 9/5/22

18:00
גאוגרפיה מקראית 
התמודדות עם דחיה 
אנגלית ליברמן
פסיכופתולוגיה
פסיכופיזיולוגיה
שמואל ב'
אנגלית טרום בסיסי בראון
 

18:00
מבוא לפסיכולוגיה 
כשרות המאכלים 
שיטות מחקר
תיאוריות באישיות א'
הוראה מתקנת בחשבון
אנגלית מתקדמים א' גדליוביץ


גברים

מועד א

     

יום רביעי א' אדר א'
2/2/22

יום שני ו' אדר א'
7/2/22

יום שלישי ז' אדר א'
8/2/22

יום רביעי ח' אדר א'
9/2/22

18:00
סוגיות באמונה והלכה  (שטיינר){31}
 

20:00
שיטות מחקר ברישום מראש בלבד (רחלי זרצקי){30}    

 

18:00
אנגלית מתקדמים ב (גדליוביץ){32}

20:00
אנגלית טרום בסיסי (רחל בראון){18}
תיאוריות באישיות א' (איריס זנזורי){2}
התמודדות עם דחיה (רעיה אלון){9}    

16:00
אנגלית מתקדמים א (ליברמן) {42}
פסיכופתולוגיה (גיטה ראוכברגר){3}

18:00
שיטות מחקר ברישום מראש בלבד (רחלי זרצקי) {30}
פסיכופיזיולוגיה (שרה פנטילאט){2}

18:00
מבוא לפסיכולוגיה (איריס זנזורי){59}
 

20:00
שיטות מחקר ברישום מראש בלבד (רחלי זרצקי) {31}

 

מועד ב

   

יום שני ד' אדר ב' 7/3/22

יום שלישי ה' אדר ב' 8/3/22

יום רביעי ו' אדר ב' 9/3/22

16:00
אנגלית מתקדמים ב (גדליוביץ)
גאוגרפיה מקראית 

18:00
מבוא לפסיכולוגיה
התמודדות עם דחיה    

16:00
פסיכופתולוגיה
תיאוריות באישיות א'

18:00
סוגיות באמונה והלכה 
שיטות מחקר

16:00
אנגלית מתקדמים א (ליברמן) 
פסיכופיזיולוגיה

18:00
אנגלית טרום בסיסי (בראון)
 

Name and position
אסנת אליאך
תמיכה טכנית
Name and position
אריאלה רובין
מזכירות היחידה ללימודים מקוונים
Name and position
זיסי גלנץ
מזכירות היחידה ללימודים מקוונים

מתעניינים בלימודים?