קורסים מקוונים

מכללה ירושלים מציעה מגוון רחב מאד של קורסים מקוונים.

הקורסים נלמדים בלמידה עצמית, דרך אתר אינטרנט (חלק מהקורסים ניתן ללמוד גם באמצעות חוברות מודפסות).
הקורסים מגוונים הן בתחומי הדעת, הן בשיטות הלמידה, הן בהיקף השעות ובמידת הקושי.

הקורסים מיועדים לסטודנטים ולסטודנטיות מהמכללה, הלומדים לימודים סדירים או לימודי המשך. בנוסף, הקורסים פתוחים לקהל הרחב, למשתלמים, או למעוניינים בלימודים "לשמם".

הכניסה לאתרים תתאפשר לאחר אישור הרישום לקורס.

ניתן לקבל גמול השתלמות לעובדי הוראה רק לאחר קבלת אישור מפקח (קבלת אישור זה הוא באחריותו הבלעדית של המשתלם/ת). 
הקורסים אינם מוכרים ל'אופק חדש'!


מורים בשבתון במסגרת אופק חדש יכולים ללמוד קורסים לתואר במכללה רק אחרי שקיבלו אישור להשתלמות במסלול אישי.


מועדי סמסטר ב' תשפ"ב:
מ- י"ט אדר א' תשפ"ב 20/2/2022, עד- י' סיוון תשפ"ב 9/6/2022
מבחנים (מועדי א'): מ- כ"א סיוון  20/6/2022 עד י"ב תמוז 11/7/2022
 
מועדי סמסטר קיץ תשפ"ב:
מ- ד' תמוז תשפ"ב 3/7/2022, עד- כ"ח אב תשפ"ב 25/8/2022
מבחנים (מועדי א'): מ-ח' אלול 4/9/2022 עד כ"ד אלול 20/9/2022

 
paragraph

מבוא לפסיכולוגיה – סמסטר קיץ 1 ש"ש – 2 נ"ז

מחיר 762 ₪ צמוד למדד
דרך הלימוד לימוד עצמי
חומר כתוב
חומר מצולם
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
תיאור הקורס יציג את הגישות השונות ומושגי היסוד בפסיכולוגיה, עם היבטים חינוכיים והתפתחותיים. הקורס מאפשר צמיחה אישית ע''י מרחב בחירה ניכר בתכנים, במשימה ובאופן הלמידה. הקורס יעסוק בנושאים: הגישה ההתנהגותית, הגישה ההתנהגותית חברתית, התפתחות קוגניטיבית, התפתחות רגשית ואישיותית, התפתחות חברתית, תהליכי עיבוד מידע: קשב, תפיסה, למידה, זיכרון וחשיבה התפתחות והשלכות להוראה וחינוך. מוטיבציה: מניעים ללימודים ולהישג: גישות שונות להבנת מניעים פסיכו-חברתיים. דרך הלימוד מגוונת וכוללת: קריאה, סרטונים, מצגות ודיונים בפורומים. תהליך הלמידה מתוקשב כולו מתקיים ברשת תוך שילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בלמידה. 


סטטיסטיקה – סמסטר קיץ 1 ש"ש – 2 נ"ז

מחיר 762 ₪ צמוד למדד
דרך הלימוד לימוד עצמי
חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום
תיאור הקורס  עוסק בהקניית ידע תיאורטי ויישומי על מושגי היסוד בסטטיסטיקה . הקורס משלב ידע תיאורטי, יישומי ותרגול של כלל הנושאים הנלמדים. הקורס מותאם ללמידה עצמאית תוך הגשת מטלות ומבחן מסכם. 


פסיכולוגיה התפתחותית – סמסטר קיץ 2 ש"ש – 4 נ"ז

מחיר 1524 ₪ צמוד למדד 
דרך הלימוד

לימוד עצמי
חומר כתוב
חומר מצולם
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום

תיאור הקורס יתמקד בהכרת תחום הפסיכולוגיה התפתחותית, הרחבת הידע וההבנה על התפתחות האדם על פי תיאוריות שונות וקישורם לעבודת המורה. הקורס יעסוק בנושאים: התפתחות החשיבה ע''פ פיאז'ה, התפתחות הזהות ע''פ אריקסון, אינטליגנציה ומדידתה, התפתחות חברתית ומוסרית, גיל ההתבגרות, התפתחות מושגית התפתחות רגשית, התפתחות שפתית, התפתחות קוגניטיבית ו שיטות מחקר. דרך הלימוד מגוונת וכוללת: קריאה, סרטונים, מצגות ודיונים בפורומים. תהליך הלמידה מתוקשב כולו מתקיים ברשת תוך שילוב אמצעים טכנולוגיים מתקדמים בלמידה. 


פסיכופיזיולוגיה – סמסטר קיץ 1 ש"ש – 2 נ"ז

מחיר 762 ₪ צמוד למדד
דרך הלימוד

לימוד עצמי
חומר כתוב
צילומי וידאו
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום

תיאור הקורס נועד לאפשר לתלמידים להתוודע לעולם התוכן של הפסיכופתולוגיה. הוא מקנה היכרות בסיסית עם פתולוגיות נפשיות ומציג מודלים להבנת הפתולוגיה ודרכי הטיפול. הקורס עוסק, בין השאר, בהגדרה ובאבחנה של נורמליות ואבנורמליות, באסכולות שונות להבנת התחום והפרעות ספציפיות, כגון: הפרעות חרדה, הפרעות הסתגלות, הפרעות מצב רוח והפרעות אישיות.
מטרות הקורס
1. חשיפה למושגים המבחינים בין נורמלי לפתולוגי 
2. הכרת מודלים שונים המסבירים התפתחות הפרעות נפשיות
3. ידע בסיסי במגוון רחב של הפרעות


פסיכופתולוגיה– סמסטר קיץ  2 ש"ש – 4 נ"ז

מחיר 1524 ₪ צמוד למדד
דרך הלימוד

לימוד עצמי
חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום

תיאור הקורס נועד לאפשר לתלמידים להתוודע לעולם התוכן של הפסיכופתולוגיה. הוא מקנה היכרות בסיסית עם פתולוגיות נפשיות ומציג מודלים להבנת הפתולוגיה ודרכי הטיפול. הקורס עוסק, בין השאר, בהגדרה ובאבחנה של נורמליות ואבנורמליות, באסכולות שונות להבנת התחום והפרעות ספציפיות, כגון: הפרעות חרדה, הפרעות הסתגלות, הפרעות מצב רוח והפרעות אישיות. לתשומת לבכם: הקורס אינו מכשיר את הלומד לעסוק בפועל בטיפול נפשי, אלא רק לפתח רגישות לזיהוי התנהגויות חריגות, שאחריהן יש לעקוב ובמידת הצורך להפנות לאנשי מקצוע


תיאוריות באישיות א' סמסטר קיץ 1 ש"ש – 2 נ"ז

מחיר 762 ₪ צמוד למדד
דרך הלימוד

לימוד עצמי
חומר כתוב
מטלות לאורך הקורס
מבחן סיכום

תיאור הקורס יתמקד בבחינת המושג ''אישיות'' ויציע לו הסברים שונים על פי עולם התכנים הקשור בתיאוריות באישיות. הבנת ה''אישיות'' תספק לסטודנטים הארות בנוגע ללמידתם הם, ותעזור להם בהתיחסותם לתלמידיהם. הקורס מאפשר צמיחה אישית ע''י מרחב הבחירה בתכנים, במשימה ובאופן הלמידה.

פרטים בטלפון 02-6750983 

סטודנטים לתואר במכללה נרשמים בחוג או במחלקה שבה הם לומדים.

למשתלמים:

ההרשמה לקורסים סמסטר קיץ תשפ"ב תתקיים בין התאריכים:
י"ח אייר תשפ"ב 19/5/2022  - א' תמוז תשפ"ב 30/6/2022

להרשמה למשתלמים

לוח מבחנים סמסטר א+ב וסמסטר ב 
קורסים מקוונים תשפ"ב
 

נשים | גברים

מועד א - נשים

 

יום שני ה' תמוז 4/7

יום שני י"ב תמוז 11/7

10:00
בין הורים לילדים 
מהות האבחונים 
אנגלית טרום בסיסי 
מבוא לפסיכולוגיה 

12:00
פסיכולוגיה התפתחותית 
תיאוריות באישיות 
אנגלית בסיסי 

14:00
פסיכופיזיולוגיה 
ביבליותרפיה בכיתה
ביבליותרפיה לגיה"ר 

16:00
סטטיסטיקה  {משפחות כ-ת}

10:00
ישעיהו בעתות גאולה ומשבר 
פסיכופתולוגיה 12:00
הורות לילדים 
שיטות מחקר 
מלאכות שבת 

14:00
סטטיסטיקה {משפחות א-י}

16:00
אנגלית מתקדמים א {משפחות א-י}

18:00
אנגלית מתקדמים א {משפחות כ-ת}


 

מועד ב - נשים

 

יום שלישי י' אלול 6/9

יום רביעי י"א אלול 7/9

18:00
בין הורים לילדים
אנגלית טרום בסיסי
פסיכולוגיה התפתחותית
אנגלית בסיסי
ביבליותרפיה בכיתה
ביבליותרפיה לגיה"ר
ישעיהו בעתות גאולה ומשבר
פסיכופתולוגיה
שיטות מחקר

18:00
מהות האבחונים
מבוא לפסיכולוגיה
תיאוריות באישיות
פסיכופיזיולוגיה
סטטיסטיקה
הורות לילדים
מלאכות שבת
אנגלית מתקדמים א

 

מועד א - גברים

   

יום שני כ"א סיון 20/6

יום שלישי כ"ב סיון 21/6

יום רביעי כ"ג סיון 22/6

16:00
אנגלית טרום בסיסי 
פסיכופתולוגיה 
מידות הנפש 

18:00
סטטיסטיקה 
אנגלית מתקדמים א 
 

20:00
מהות האבחונים 
מסורת – יסוד האמונה 
פסיכופיזיולוגיה
 

16:00
משך חכמה 
מבוא לפסיכולוגיה 
 

18:00
הורות לילדים 
פסיכולוגיה התפתחותית 
תיאוריות באישיות 

20:00
שיטות מחקר 
 

16:00
אנגלית מתקדמים ב' 
מיומנויות מחשב 


18:00
משפט המלך 
סוגיות באמונה והלכה בשואה ב' 

20:00
נושאים בחנ"מ  
ספורנו 

מועד ב - גברים

 

יום שני ט' אלול 5/9

יום שלישי ה' אדר ב' 8/3/22

16:00
מהות האבחונים 
פסיכופיזיולוגיה 
אנגלית מתקדמים א 

18:00
פסיכופתולוגיה 
אנגלית טרום בסיסי 
אנגלית מתקדמים ב' 

20:00
משך חכמה 
הורות לילדים 
תיאוריות באישיות
מיומנויות מחשב 
 

16:00
פסיכופתולוגיה
תיאוריות באישיות א'

18:00
סוגיות באמונה והלכה 
שיטות מחקר

תמיכה טכנית
אסנת אליאך
02-6750913
מזכירות היחידה ללימודים מקוונים
אריאלה רובין
02-6750983
מזכירות היחידה ללימודים מקוונים
זיסי גלנץ
073-2750638