תואר ראשון דו-חוגי בתושב״ע ולשון לגברים

תואר ראשון דו-חוגי בתושב״ע ולשון לגברים

 

תוכנית רמי"ם מיועדת לבני תורה הרואים ייעודם בחינוך. הלימודים מתקיימים בהנחיית רבנים ומרצים תורנים.

בחוג לתושב"ע נעסוק בלימוד חיבורי התושב"ע ובמבואותיהם: ספרות התנאים (משנה, תוספתא ומדרשי הלכה), ספרות האמוראים (תלמוד בבלי וירושלמי), ספרות הגאונים, ספרות הראשונים והאחרונים.

בחוג ללשון נעסוק בנושאים הקלאסיים של תחומי הלשון אך נעסוק בהרחבה בנושאים נוספים:
העברת מסורת המקרא ככתבו וקריאתו מעזרא הסופר ועד ימינו,טעמי המקרא כמפסקי המשפט, לשון התפילה ומבנה סידור התפילה על נוסחיו השונים, גלגולי המבטאים בעדות השונות ובמקורם, הבנת המושג " לשון חכמים" כנאמר " לשון תורה לעצמה לשון חכמים לעצמן" ( גמ' חולין קל"ז , ב), הארמית על ניבה-במקרא,בתרגומים ובתלמוד, לשונות חכמינו הראשונים בספרד תחת השפעת הערבית , העברית החדשה ועוד.
 

 

paragraph

למה ללמוד תושב"ע ולשון דווקא אצלנו?

אוירה תורנית מוקפדת הן מבחינת תכני הלימוד וסגל המרצים
מסלול לגברים בלבד
ליווי ותמיכה במשך כל משך הלימודים
מערך עשיר של מלגות

מבנה הלימודים בתואר ראשון דו-חוגי בתושב״ע ולשון

הלימודים בתואר ראשון דו-חוגי בתושב״ע ולשון מעניקים תואר במסלול תושב"ע ולשון

תוכנית הלימודים הדו חוגית:

תושב"ע

תכנית לימודים בתושב"ע עוסקת בלימוד חיבורי התושב"ע ומבואותיה

לשון

הלימודים בחוג ללשון יעסקו בנושאים הקלאסיים של תחומי הלשון ובנושאים הקשורים לקשר בין לשון ללשון חכמים תורה, תפילה ועוד

לימודי חינוך

הקניית שיטות הוראה באמצעות הקורסים: הוראה בכיתות הטרוגניות, הערכה בהוראה, תכנון חמרי למידה, עיבוד תכנים וסמינר דידקטי.

הכשרה מעשית להוראה

תצפיות במורים; חשיפה לחיי בית הספר התנסויות במסגרת שיעורים של מורים בבית הספר ו/או הוראה עצמאית בכיתות.

 

 

הלימודים במסלול

יום לימודים מלא, אחת לשבוע (יום חמישי)
יום לימודים חלקי נוסף, אחת לשבוע (יום ראשון)
סמסטר קיץ מרוכז (בדרך כלל בימי בין המצרים)
יום נוסף להתנסות בהוראה

   

צורת הלימוד

הלימודים מתקיימים בצורות שונות:
שיעורים פרונטאליים, קורסים מקוונים, לימוד עצמי ומבחן (מבחני בי. אד.), עבודה סמינריונית והתנסות בהוראה

 

תנאי קבלה

ראיון אישי
עמידה בקרטריוני גיל /שנות ישיבה לקטגוריות רלוונטיות
מבדק כניסה בגמרא .

 

Phone
מזכירה
גב' מירי כהן
0732750688
ראשי החוג
ד"ר ליאורה פטרובר - לשון
052-7637052
הרב חיים פרג'ון - תושב"ע
0732750688